Kokstad Tannlegepraksis

tannkjott-sykdommer-v2.jpg

Tegn som lett blødning fra tannkjøttet (ved tannpuss, rens mellom tennene, spising av hard føde, etc), ømhet, hovent tannkjøtt, kløe eller mørkere farge langs tennene, kan indikere tannkjøttbetennelse.

Tannkjøttsykdom

Vi utfører puss og tannstensrens for å forebygge tannkjøttsykdom. Vi har også en tannkjøttspesialist (periodontist) som tar seg av alvorlige tilfeller.

Hva er periodontitt (tannkjøttsbetennelse)?

Den utløsende årsak til periodontitt antas å være bakterieflora i munnen. Plakk som får ligge langs og under tannkjøttet over tid, vil etterhvert omdannes til tannstein fra mineraler og proteiner i spyttet. Når bakteriebelegg (plakk) ikke blir fjernet jevnlig gjennom børsting og rengjøring mellom tennene, vil dette over tid kunne føre til kronisk bakterieinfeksjon, kjent som periodontitt.

Det er klar sammenheng mellom røyking og periodontitt, og røykeslutt er derfor viktig.

Bakteriebelegg finnes i varierende mengde hos oss alle, og vi reagerer forskjellig på dette. Når periodontitt står ubehandlet, kan sykdommen videreutvikles. Dette medfører at støtteapparatet rundt tannen brytes ned, lommen mellom tann og tannkjøtt blir dypere og tannfeste reduseres. Tap av benfeste rundt tannen kan oppstå i forbindelse med kroppens reaksjon (immunforsvar) på bakteriene. I verste fall kan dette lede til at tannen løsner og går tapt.

Sykdommen oppstår oftere og kan være mer alvorlig hos mennesker med diabetes (sukkersyke). Dette synes å være spesielt hos dem der blodsukkeret ikke er godt kontrollert. Periodontitt kan også oppstå p.g.a.  arv, emosjonelt stress eller bruk av medisiner.

I noen tilfeller er vi ikke i stand til å forklare hvorfor noen er mer utsatt enn andre. Periodontitt assosieres nå med en rekke systemiske lidelser som kardiovaskulære sykdommer, luftveisinfeksjoner, sukkersyke, for tidlig fødsel og osteoporose.

Tegn på tannkjøttsykdommer

I starten er det ikke lett å oppdage periodontitt. Tegn som lett blødning fra tannkjøttet (ved tannpuss, rens mellom tennene, spising av hard føde, etc), ømhet, hovent tannkjøtt, kløe eller mørkere farge langs tennene, kan indikere tannkjøttbetennelse. Dårlige ånde kan også forekomme etterhvert. Tennene kan kjennes løse ut, og i noen tilfeller kan det sees puss rundt tannen/tennene som er angrepet.

Behandling av tannkjøttsykdommer

Diagnose og behandling er avhengig av det kliniske bildet, pasientens alder og generelle helsetilstand. Ettersom tannkjøttbetennelse er vanskelig å reversere, er forebygging av sykdommen viktigste tiltak. Det som er avgjørende både i forebyggelse og behandling er egeninnsats i form av utøving av god munnhygiene daglig og evt. røykeslutt. Det er også viktig å ha sunne blodsukkernivåer og et velbalansert kosthold. Når spesialisten stiller diagnosen, vil vi jobbe sammen for å få kontroll over sykdommen. Grunnleggende behandlingen hos spesialisten inkluderer grundig instruksjon og opplæring i munnhygiene, profesjonell rengjøring av tennenes rotoverflater, enten med eller uten operative inngrep. I enkelte tilfeller kan spesialisten med regenerative metoder få bygget opp tapt ben rundt tannroten. Hvis tenner tapes p.g.a. periodontitt, gis det rettigheter til en viss støtte fra HELFO hvis det lages broer, protese eller innsetting av implantater.

Hva skjer etter behandlingen?

Periodontitt er en kronisk sykdom, og det er viktig med oppfølgende kontroller i lang tid etter behandlingen. Oppdages periodontitt i tide og man får den rette behandling samt har gode munnhygienerutiner er prognosen god. Folketrygdloven § 5–6 dekker en del av utgifter til tannkjøttsbehandling (kronisk marginal periodontitt og peri-implantitt) etter faste takster.Bestill time

Nettsted levert av: