Kokstad Tannlegepraksis

Universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Det skal ikke være separate løsninger for enkeltgrupper.

Universell utforming for handikappede

Hos Kokstad Tannlegepraksis ønsker vi alle handikappede velkommen inn! Vi har parkering like utenfor vår hovedinngang (bakkeplan, 1.etg) Vårt utstyr oppfyller krav til universell utforming iht. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) §9.

Kokstad Tannlegepraksis arbeider aktivt og målrettet for å fremme og forbedre universell utforming i våre omgivelser og vi lytter på alle tilbakemeldinger vi får fra våre kunder og offentligheten.

Hva er universell utforming?

Universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Det skal ikke være separate løsninger for enkeltgrupper. Universell utforming gir likeverdige forhold fordi alle bruker samme hovedløsning. Alle bruker hovedinngangen, følger vanlig passasjerstrøm på buss og tog og benytter selvbetjeningsautomater.

Du finner definisjon og utdyping i Miljøverndepartementets temarapport ”Universell utforming – Begrepsavklaring” og i NHFs brosjyre ”Hva er universell utforming?”

Logo Norges Handikapforbund

Brosjyrer om universell utforming

Last ned Adobe Acrobat Reader PDF brosjyrer om universell utforming ved å klikke på bildene.

Last ned brosjyre for universell utforming for bedriftseiere fra Norges Handikapforbund

Veiledning til forretningsdrivende og virksomhetseiere om hva diskriminerings- og tilgjengelighetslovens bestemmelser om universell utforming innebærer.

Antall sider: 8 - Last ned

Last ned brosjyre for universell utforming generell fra Norges Handikapforbund

Fire siders informasjon, A4-format, med definisjon og eksempler på hva universell utforming er. Revidert 2011.

Antall sider: 4 - Last ned

Nettsted levert av: